Danışma ve Denetleme

Anasayfa / Danışma ve Denetleme

Asansör Danışma ve Denetleme Hizmeti
 
1 - P R O J E D Ö N E M İ
a - Binaya tesis edilecek Asansörlerin cinsi , miktarı ve kapasitelerinin tespiti için gerekli etüdün yapılarak GLOBAL İHTİYAÇ LİSTESİ ve ÖZET TEKNİK ŞARTNAME’ nin hazırlanması
b - Hazırlanan bu Şartname’ye ve Uluslararası Asansör Standartları’na uygun olarak , Asansöre ait önemli ölçüleri ve Dinamik yükleri gösteren ASANSÖR PROJELERİ’ nin hazırlanması
c - Binaya ait Mimari Projelerin incelenmesi ve Asansör Projeleri ile karşılaştırılması , Projelerde görülen noksan veya hatalı detayların revize edilerek , iki Projenin uyumlu hale getirilmesi. 
d - Binaya ait Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin incelenmesi ve asansörlerden binaya gelen Statik ve Dinamik yüklere uygun hale getirilmesi ile ilgili Revizyon çalışmalarının yapılması. 
 
2 - İ N Ş A A T D Ö N E M İ
a - Binanın yapımı esnasında , İnşaat Firmasının Şantiyede ve Merkezde görevli Mühendisleri ile birlikte mevcut Asansör Projelerinin yerinde uygulanmasına yardımcı olmak, istenen ilave detay bilgileri vermek ve birlikte çözüm üretmek amacı ile çalışmaların yapılması. 
b - Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre , mevcut Asansör Projesini tamamlayan nokta detaylarına ait yeni çizimlerin yapılması. 
 
3 - İ H A L E D Ö N E M İ
a - Asansörlere ait Teknik ve İdari Şartnamenin hazırlanması ve uygun görülen Asansör firmalarından Teklif mektubu ve Katalog temini.
b - Firmalardan alınan tekliflerin incelenmesi ve aynı baza getirilen tekliflerin mukayese edilmesi ve en uygun firmaya işin ihale edilmesi. 
 
4 - İ M A L A T D Ö N E M İ
a - Asansörün yapımını üstlenen firmanın hazırlayacağı nihai Asansör Projelerinin incelenmesi ve mimari Projelere uygun olmayan noktalar var ise , gerekli revizyonların yapılmasından sonra Asansör Projelerinin onaylaması ve üretime başlanmasının temini.
b - Yurtdışı ve yurtiçinde imal edilecek asansör malzemelerine ait Detaylı Projelerin incelenmesi, varsa gerekli revizyonların yapılması ve revize edilmiş Projelerin onaylanması 
 
5 - M O N T A J D Ö N E M İ
a - Asansör firmasının hazırladığı ÇALIŞMA PLANI ’nın incelenmesi ve gereken revizyondan sonra onaylanması. Asansör Kuyularında gerekli olan hassas ölçü işlerinin yapılarak incelenmek ve onaylanmak üzere RÖLEVE Listelerinin hazırlanması,
b - Asansörlerin monte edileceği yerlerin onaylı Projelere uygun olarak yapımının sağlanması ve montaja hazır duruma getirilerek , Asansör Firması’na YER TESLİMİ işleminin yapılması